מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

תכנית מתאר

תכניות מתאר כוללניות הינן תכניות כלליות לעיר המציגות את מגמות הפיתוח העתידי לעיר בטווח הארוך (20-30 שנים) ואת הפוטנציאל של אזורי העיר השונים. תכניות מסוג זה הן ברמה מתארית ולא אמורות לתת זכויות בנייה מפורטות לכל חלקה בעיר.

להסבר על תכנית מתאר כוללנית באתר של מנהל התכנון – לחצו כאן.

קרית-אתא מקדמת את תכנית המתאר הכוללנית של העיר בתהליך מובנה הכולל שיתוף ציבור, דיונים בצוות היגוי ובועדות המקומית והמחוזית. מספרה: 305-0366609

לעיון באתר מנהל התכנון במסמכים שנדונו לחצו כאן.

תכנית זו אושרה להפקדה בתנאים שעדיין לא הושלמו ולכן היא עדיין לא מאושרת.
התכנית לקראת אישורה תעבור שינויים ולכן אין להסתמך על המידע בה אלא רק לקבלת תמונה כללית של התכנון.