מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

ועדת תנועה

ועדת התנועה העירונית עוסקת בכל הקשור לנושאים של תנועה והסדרי בטיחות בתנועה ברחבי העיר, כגון:

  • הצבת תמרורים.
  • שינויים בהסדרי תנועה.
  • תחבורה ציבורית בעיר.
  • שינויים גיאומטריים – ככרות, צמתים, הגבהות, ועוד.

הנושאים הנדונים בועדה הינם ביוזמת העירייה ולאור פניות ובקשות של תושבים.

הועדה מתכנסת כ-אחת לחודש וחברים בה:

  • יו”ר הועדה – סגנית מהנדס העיר הגב’ זיוה בן חמו.
  • מזכירת הועדה – הגב’ חווה סימנה.
  • חברי הועדה: נציג משטרה, נציג משרד התחבורה, נציגי עירייה, יועצי התנועה של העירייה ומשתתפים המוזמנים על פי צורך כגון: אגד, מטרופולין וכדומה.

בנושאי התנועה ניתן לפנות לאגף ההנדסה – ועדת תנועה עירונית.

טופס הגשת בקשה מקוונת

אנא הפעל JavaScript בדפדפן שלך כדי למלא טופס זה.
1פרטים אישיים
2פרטי המקרה