מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

בקשה לדף מידע

מחלקת מידע אחראית על הליכי המידע המתנהלים בועדה:

  • מידע ניתן לצורך קידום היתר בניה או לצורך קבלת מידע כללי.
  • קבלת מידע להיתר בניה על פי תיקון 101 לחוק, רק מתכנן יכול להגיש במערכת המקוונת של רישוי זמין.
  • קבלת מידע כללי על פי סעיף 119 – מידע כללי לצרכי תכנון עתידי, שמאות, קנייה וכו’ (אינו מיועד למערכת רישוי זמין לצורכי הגשה והוצאת היתרי בניה) יש לשלם אגרה ולאחר הפקת המידע הוא יישלח לכתובת דואר אלקטרוני אותה הזנתם.
  • לצורך קבלת מידע יש צורך בתשלום אגרה. יש לשלם אגרת מידע ולאחר מכן להעבירה לאדריכל להמשך הגשה במערכת רישוי זמין לתשלום לחצו כאן.

מידענית הוועדה

גלית פרנקל