מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

טופס לבקשת קבלת היתר עבודה / חפירה

אנא הפעל JavaScript בדפדפן שלך כדי למלא טופס זה.
1פרטי המבקש ופרטי העבודה
2פרטי הקבלן המבצע וחברת הפיקוח
3פרטי המתכנן
4מדידות וחומרי העבודה
5צירוף קבצים

1. פרטי המבקש

2. פרטי העבודה

מבקשים עבודות:
העבודה מתבצעת בכביש