מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

התחדשות עירונית

קרית-אתא מקדמת, נכון להיום, תכניות התחדשות עירונית על שטחים נרחבים, או במסגרת תמ”א 38 לפי המדיניות העירונית המפורסמת לגבי המגרש הבודד.
העיר נמצאת בתנופת פיתוח של תכניות מאושרות.
לפיכך אין מקום, בשלב זה, ליוזמות פרטיות של התחדשות עירונית על מתחמים חלקיים אלא לאחר אישור מיוחד של מהנדס העיר.
תכנית שכזו צריכה להיות בהיקף שטח גדול יותר ודורשת משאבים רבים שנמצאים אצל חברות בקנה מידה גדול.

לתשומת לבכם:

תחום ההתחדשות העירונית, הינו תחום שכולל הרבה התחייבויות לפיכך מומלץ להתייעץ עם בעלי מקצוע כדוגמת עו”ד, אדריכל ושמאי מקרקעין לפני שנותנים את הסכמתכם וחתימתכם בכתב לחברות יזמיות שונות.

שלב בדיקה של היתכנות פרויקט התחדשות עירונית:

במידה ועברתם את שלבי הבדיקה עם אנשי המקצוע שלכם יש לוודא שהמסמכים שאתם מגישים להתייעצות ראשונית יכללו את ההתייחסות לנושאים הבאים:
יש לשלוח במייל T.taba@kiryat-ata.muni.il

התכנון מתחיל מביצוע חשיבה תכנונית בקני מידה שונים:

  1. חשיבה אזורית שמנתחת את ההבנה האזורית לפני הכנת התכנית ולאחריה מבחינת תפקיד המתחם בפאזל העירוני: התפקיד האפשרי מבחינה תכנונית סביבתית, התפקיד של המתחם המבוקש מבחינת ההיגיון התכנוני שלו: קצה של משהו, מרכז של משהו אחר, חיזוק מגמה מסוימת, הרחבת שימושים כאלו ואחרים.
    ניתוח האזור מאספקטים מגוונים: תפקוד עירוני, השלמת חוסרים, שינוי/שילוב מאפיינים דמוגרפיים, ניתוח תשתיות קיימות וחסרות, פרוגרמה של שטחי ציבור, מצב המסחר באזור ועוד.
  2. מתחם לתכנון: מתוך ההגדרה האזורית נדרשת הגדרת מתחם מצומצם יותר לתכנון מפורט בעל מאפיינים שיכולים להצדיק את הגדרתו כמתחם לפיתוח (והכוונה אינה לחשיבה מכיוון הקניין, בשלב זה של בחינה), הנושאים הקנייני והכלכלי אינם נבחנים בשלב כה מקדמי.
    מאפיינים לבחינה הינם: התכנית החלה שם, גבולות טבעיים, מיקום ייחודי, שלביות ועוד.
  3. תוצרים: החומרים הנדרשים הינם: תכנית בקנה מידה אזורי, תכנית בקנה מידה של המתחם, הצגה עקרונית של הנפחים המוצעים בתלת-ממד ברמה בסיסית, תחשיבים של מצב נכנס ומצב מבוקש, סכמת שטחים פתוחים, פרוגרמה עקרונית לשטחי ציבור פתוחים ובנויים ועוד.

לסיכום:

כדי שניתן יהיה לבחון את שאלותיכם יש להגיש תכנית בינוי ראשונית שנותנת מענה לנושאים שהוזכרו לעיל. התחלת התייחסות הינה רק על גבי הגשת תכנית עיצוב עירוני עקרונית של נפחים.

בהקשר לשאלות קונקרטיות לגבי אלו תכניות חלות על השטח באופן רשמי ניתן להוציא דף מידע מהמידענית גלית פרנקל: frenkel@kiryat-ata.muni.il

לקבלת מידע תכנוני עקרוני לגבי הזכויות המותרות והקיימות ניתן לעיין באתרי מנהל התכנון: