מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

אחזקה

אגף אחזקה

פרטי התקשרות

מוטי חורי

מורן פיטרו