מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

חיפוש תיק בנין

במידה ולא נמצא תיק בנין ו/או היתר נא להגיש בקשה מקוונת וישלח במייל: