מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

בקשה לתו חניה לנכה

החניה לבעלי תג חניה לנכה מותרת בחנייה מוסדרת ומגרשי חניה עירוניים וכמובן בחניות המסומנות כחניות לנכים והוכשרו לכך.
במקרה של תפיסת חניית נכה ע”י מי שאינו מורשה לכך יש להודיע למוקד 109.

תג חניה נכה

הוצאת תג חניה לנכה נעשית באמצעות משרד התחבורה באופן מקוון. מידע נוסף ניתן לראות באתר משרד התחבורה.

הקצאה וסימון אזור חניה לנכה

אנשים בעלי תג חניה לנכה יכולים לפנות אלינו בבקשה להקצות עבורם אזור חניה בלעדי לרכבם בסמוך לביתם.
למי שנמצאו זכאים לכך, הרשות תקצה מקום חניה אחד המתאים לצרכיהם וקרוב לבית ככל הניתן, ולא יותר מ-200 מטר מהבית.
אם אין באפשרות הרשות להקצות חניה במרחק זה, היא רשאית להקצות ולסמן את החניה עד 400 מטר מהבית.

מי זכאי?

בעלי תג חניה לנכה, שרופא – שהוסמך לאשר נכות על-פי דין – אישר בכתב כי מתקיים לגביהם אחד מאלה:

  • הם מוגבלים בהליכה וזקוקים לכיסא גלגלים כדי להתנייד.
  • הם נכים הזקוקים לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליהם הנכות.
  • דרגת נכותם מגיעה ל-90% לפחות ותנועתם בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותם (מי שנקבעו להם פחות מ-90% נכות עשויים להיות זכאים בהתאם להחלטת הרשות המקומית).
  • אנשים שמתלווים אל הנכים ונוהגים עבורם ברכב שהוקצה לו מקום החניה רשאים להחנות את הרכב באותו מקום חניה.
  • הזכאות אינה חלה על נכים שיש להם חניה המותאמת לצרכיהם ונמצאת בשימושם באופן קבוע ובלעדי, כולל חניה פרטית לדירה.