מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

מידע כללי

מינהל תשתיות תכנון והנדסה מופקד על מרבית נושאי הפיתוח הפיזי בעיר, ומשמש כמוציא לפועל של החלטות מועצת העיר וראש העיר לביצוע עבודות הפיתוח והבינוי בעיר.