מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

הגשת התנגדויות

אנא הפעל JavaScript בדפדפן שלך כדי למלא טופס זה.
1זיהוי הבקשה להיתר ופרטי המתנגד
2בא כח המתנגדים
3עימות לפני שליחה

1. זיהוי הבקשה להיתר

2. פרטי המתנגד

סטטוס דירת המתנגד