מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

אגף תכנון ובניה עיר

אגף תכנון עיר עוסק בתחום התכנון האורבני של העיר – תכנון תוכניות בנין עיר, תוך התאמתן למרקם העירוני הנבנה והמתפתח. האגף עוסק בליווי תכניות אב נושאים שונים וכן בתכנון אסטרטגי. האגף מייצג את העירייה הועדה המקומית לתכנון ובניה בפני מוסדות התכנון המחוזיים והארציים. בנוסף, האגף מלווה את התכנון המפורט בכל רחבי העיר באופן פרטני, תוך שימת דגש על עיצוב הבניינים והסביבה, שילובם והתאמתם למרחב הנבנה.
המידע התכנוני שנמצא בשלבי תכנון סטטוטורי, מפורסם באתר מנהל התכנון וניתן לעיין בו שם.
תפקיד הועדה הינו קידום תכניות שיוזמת הרשות המקומית או תכניות שיוזמים אחרים.
תכניות שאינן של הרשות המקומית דורשות פרה רולינג כדי לבחון את התאמתן לתכניות העיר ולצרכי העיר.
הליך של הגשת תב”ע, הינו הליך מקצועי שנעשה רק ע”י בעלי מקצוע שהוכשרו לכך.
תהליך קידום תב”עות נעשה באמצעות מערכת ממוחשבת ייעודית שפותחה ע”י המדינה לשם כך ונקראת מבא”ת.
מגיש התכניות הוא מי שרשאי להיכנס למערכת זו וברשותו כרטיס חכם.