מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

איתור ישיבות

ארכיון פרוטוקולים והודעות תכנון ובניה עד לתאריך 30.04.2024:

עמוד זה מאפשר לאתר נושאים שנידונו או עתידים להיות נידונים בישיבות הועדה וצפייה בפרוטוקולים וסדרי יום.

יש לבחור את שיטת האיתור ולהזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור “הצג”.