מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

פרסומים בנושא תכנון ובניה

ארכיון פרוטוקולים והודעות תכנון ובניה עד לתאריך 30.04.2024:

עמוד זה מאפשר לאתר פרסומים או הודעות בנושא תכנון ובנייה.

יש להזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור “הצג”.