מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

הזמנת היתר סרוק וגרשמוקה

להשלים מידע