מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

ברוכים הבאים לאתר ההנדסי שלנו!

בימים אלה האתר עובר שדרוג והרחבת השירותים הניתנים במסגרתו.
עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית עד להשלמת המעבר.

לתשומת לבכם, אתר זה וכל האמור בו מהווה מידע כללי ותמציתי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי והוא ניתן כשירות לתושב.

אין באמור כדי להקים טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא ו/או באי כוחה ו/או מי מטעמה.