מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

רישוי עסקים

רישוי עסקים מקודם דרך אגף תפעול וחזות העיר המובילים את התהליך לרבות הנושאים התכנוניים. הנושא שנבחן מבחינת תכנון ובניה הינו התאמת המבוקש להיתרים ולתכניות המפורטות. הבקשה נבדקת ביחס לתכנית התפעולית המוגשת, ביחס לקיים בשטח (באמצעות בקרת פיקוח על הבניה) ובדיקת התאמה תכנונית (באמצעות מחלקת רישוי על הבניה).